Emaa Sigorta

Emaa Sigorta A.Ş., Golden Gateway Holding’in bir iştiraki olarak merkezi İstanbul’da olmak üzere 270.000.000 TL sermaye ile hayat dışı sigortacılık branşlarında faaliyette bulunmak amacıyla TTK, Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 25.10.2021 tarihinde kurulmuştur. Şirketimizin kuruluşu ve ana sözleşmesi 25.10.2021 tarih ve 1089 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

Emaa Sigorta A.Ş., 01.06.2022 tarihli ve 252 sayılı SEDDK kararına istinaden kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, genel sorumluluk, kredi, finansal kayıplar, hukuksal koruma ve destek sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere ruhsat almıştır. 

08 Eylül 2023 tarihli itibarıyla sermayesi 450.000.000 TL’ye yükseltilen Emaa Sigorta A.Ş., sigortalılarına daha nitelikli hizmet verebilmek ve yenilikçi sigorta ürünlerine yatırım hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. “Değişimin kendisi ol” mottosu ile çalışmalarını sürdüren şirketimiz, dinamik ekibi ve insanın sürekli değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yenilikçi hizmetleri ile Türkiye’de sigorta sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ